Boss Hung Mãnh - Ông Xã Kết Hôn Nào

Sau một đêm kích tình, cô đã thành công khi trèo lên giường của Nhạc Thính Phong, kim cương lão ngũ nổi tiếng toàn quốc.

Cô đã trả được thù còn anh sau một đêm lại luôn nhớ đến cô.

Ba năm sau, khi gặp cô trong thang máy, anh đã nói:" Nếu ngủ với tôi một đêm, vai diễn xxx sẽ thuộc về cô"

" Ngủ với tôi 2 đêm tôi sẽ giúp cô giải quyết được đám cặn bã kia "..." Ngủ với tôi "..." Nhạc Thính Phong "Anh hết trò rồi hả?"

Danh sách chương

Chương 1: Cô dám chơi tôi, tôi liền lên giường với người đàn ông của cô (1)
Chương 2: Cô dám chơi tôi, tôi liền lên giường với người đàn ông của cô (2)
Chương 3: Cô dám chơi tôi, tôi liền lên giường với người đàn ông của cô (3)
Chương 4: Cô dám chơi tôi, tôi liền lên giường với người đàn ông của cô (4)
Chương 5: Cô dám chơi tôi, tôi liền lên giường với người đàn ông của cô (5)
Chương 6: Cô dám chơi tôi, tôi liền lên giường với người đàn ông của cô (6)
Chương 7: Cô dám chơi tôi, tôi liền lên giường với người đàn ông của cô (7)
Chương 8: Người đàn ông của cô, tôi đang sử dụng (1)
Chương 9: Người đàn ông của cô, tôi đang sử dụng (2)
Chương 10: Người đàn ông của cô, tôi đang sử dụng (3)
Chương 11: Người đàn ông của cô, tôi đang sử dụng (4)
Chương 12: Tôi - Yến Thanh Ti, đã trở lại (1)
Chương 13: Tôi - Yến Thanh Ti, đã trở lại (2)
Chương 14: Làm sao? Muốn tán tỉnh tôi hả ? (1)
Chương 15: Sao? Muốn ‘tán tỉnh’ tôi à? (2)
Chương 16: Làm sao? Muốn ‘tán tỉnh’ tôi hả? (3)
Chương 17: Đi khách sạn đi, tôi mời! (2)
Chương 18: Đi khách sạn đi, tôi mời (2)
Chương 19: Đi khách sạn đi, tôi mời (3)
Chương 20: Ngủ lỗ vốn rồi! (1)

Bình luận